Lu-Vi: 08:00-17:00 - Tel: 0724173180

Politica de confidentialitate

Aprilie 2021

Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Noi, Energoserv SRL, apreciem decizia dumneavoastră de a deveni clientul/vizitatorul nostru și recunoaștem că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt importante atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi. În acest scop, dorim sa cunoașteți ce date cu caracter personal colectăm, cum, în ce ocazii și pentru ce scopuri colectăm și utilizăm aceste date, și cui le putem transmite.

Acesta este motivul pentru care am decis să vă informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Prelucrare a Datelor” sau „Politica”) referitor la următoarele aspecte:

 • Cine suntem?

 • Cui sunt adresate serviciile noastre?

 • Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea unor astfel de date?

 • Ce date prelucrăm despre dumneavostră?

 • În ce mod colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră?

 • Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 • Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

 • Cine are acces la datele dumneavoastră?

 • Dacă și când transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene și

 • Ce măsuri tehnice și de securitate asigurăm pentru protecția datelor cu caracter personal?

 • Ce drepturi și obligații aveți în raport cu Noi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Prezenta Politică descrie ocaziile, scopurile și modalitățile în care noi prelucrăm anumite categorii de date ale dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul:

 • Website-ului energoserv.ro administrat de noi prin intermediul căruia accesați prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Website);

 • Email-urilor în format HTML pe care vi le transmitem și care conțin o legătură către prezenta Politică și prin intermediul diverselor comunicări pe care le avem cu dumneavoastră; și

 • Când beneficiați de serviciile furnizate de noi.

Astfel, vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi cu atenție și a înțelege conținutul prezentei Politici. Vă rugăm să aveți in vedere că, în cazul în care intenționați să ne transmiteți date cu caracter personal ale unei alte persoane fizice, aveți dreptul să ne furnizați astfel de date doar după, și în măsura în care ați obținut consimțământul acesteia în acest scop și doar după informarea persoanei respective privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal ale acesteia, incluzând scopurile menționate în prezenta Politică (Noi, pornind de la premisa că ați procedat în acest mod, nu ne asumăm răspunderea în cazuri contrare).

 • Cine suntem?

Societatea Energoserv SRL, cu sediul în Constanța, Str. Septimius Severus nr. 16, având numărul de ordine la Registrul Comerțului sub nr. J13/1783/2006, Cod de Înregistrare Fiscală RO18740338, care administrează website-ul energoserv.ro („Energoserv” sau „Operator/ul” sau „Noi”), este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și entitatea care vă furnizează prin intermediul website-ului (energoserv.ro) informații cu privire la serviciile de vânzare materiale electrice, pe măsura necesităților și așteptărilor dumneavoastră („Serviciile”).

Ne puteți contacta oricând la:

Adresă: Constanța, Str. Septimius Severus nr. 16

Nr. telefon: 0760 511 115

E-mail: protectiadatelor@energoserv.ro

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu Noi cu privire la aceste date, ne puteți contacta la adresa de email dedicată: protectiadatelor@energoserv.ro sau numărul de telefon dedicat 0760 511 115 sau ne puteți transmite o solicitare prin curier/poștă la sediul nostru social situat în Constanța, Str. Septimius Severus nr. 16.

 • Cui sunt adresate serviciile noastre?

Serviciile oferite de Noi NU sunt adresate în mod direct persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, și de aceea nici nu colectăm/solicităm date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă.

În cazul în care descoperim/suntem informați că am colectat date cu caracter personal privind persoane sub această vârstă fără a exista acordul reprezentanților legali ai acestora, vom verifica de îndată și, când legea cere acest lucru, fie (i) vom obține de îndată consimțământul expres al reprezentanților legali pentru a prelucra acestea date, iar, în caz de imposibilitatea de obținere a acestui consimțământ, (ii) vom șterge aceste informații din evidențele noastre și ne vom asigura de ștergerea acestora și din evidențele persoanelor noastre împuternicite/operatorilor noștri asociați.

 • Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea de astfel de date?

Datele cu caracter personal” sunt datele care identifică o persoană fizică sau care fac referire la o persoană fizică identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică, ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Ce Date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Date cu caracter personal ale dumneavoastră ca persoană fizică ce ne sunt strict necesare pentru a vă oferi cea mai bună experiență privind serviciile oferite de Noi. Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele Date cu caracter personal despre dumneavoastră:

 • Nume și prenume

 • Adresă de e-mail

 • Număr de telefon

În ce scopuri și modalități prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Noi prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict în scopurile de a vă putea oferi Serviciile noastre, astfel cum vom menționa mai jos.

În anumite cazuri, vă vom solicita în mod direct să ne furnizați Date ale dumneavoastra cu caracter personal, în alte cazuri vom avea acces la aceste date în mod indirect. În toate cazurile, dacă nu veți fi de acord cu prelucrarea lor, există riscul să nu vă putem furniza Serviciile solicitate pentru că ne va fi imposibilă executarea propriilor obligații legale și/sau contractuale.

Astfel, Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate in scopurile prevăzute la literele E), F) și H) din tabelul de mai jos ne sunt necesare în vederea fie a prestării Serviciilor furnizate de Noi, ori a încheierii sau executării contractelor încheiate cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale ce ne incumbă, astfel ca refuzul dummneavoastră ca noi să prelucrăm aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unui raport contractual pentru Serviciile oferite de noi.

De asemenea, exceptând situația în care vă comunicăm alte instrucțiuni, Noi nu vă vom solicita și vă recomandăm să nu ne transmiteți/dezvăluiți nesolicitat, cu ocazia și/sau în legătură cu prestarea Serviciilor noastre, în alt mod, Date cu caracter personal sensibile (de ex., nelimitativ, numărul cardului de sănătate/securitate socială, codul numeric personal, date referitoare la originea etnică sau rasială, originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă/convingeri filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea / date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, informații cu privire la sancțiuni administrative sau penale, sau la investigații penale în curs, care va privesc pe dumneavoastră și/sau pe alte persoane fizice). În cazul în care acest lucru se va întâmpla (eventual accidental) vom lua de îndată măsuri de ștergere/distrugere a Datelor cu caracter personal de mai sus din evidențele noastre.

Nr. crt.

În ce scop prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ce Date cu caracter personal prelucrăm, în ce cazuri, modalități și scopuri?

Care este temeiul juridic al prelucrării Datelor cu caracter personal?


Date pe care ni le furnizați direct

A.

Formular solicitare ofertă de preț

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal când ne contactați utilizând formularul de contact sau cel de cerere ofertă de preț. Astfel, putem onora cererea dumneavoastră doar dacă ne furnizați următoarele Date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele persoanei de contact

 • Adresa de email

De asemenea, colectăm orice alte informații pe care ni le furnizați atunci când completați formularul de solicitare ofertă de preț inclusiv orice informații suplimentare pe care le completați voluntar la rubrica ”Mesaj”.

Furnizarea acestor Date este necesară pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră în măsura în care ne mai sunt necesare informații suplimentare pentru transmiterea ofertei de preț solicitată, scopul nostru fiind acela de a vă transmite cea mai bună ofertă de Servicii adaptată necesităților dumneavoastră.

Interesul nostru legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim

B.

Soluționarea de cereri, întrebări și/sau reclamații ale persoanelor fizice

Când primim cereri, întrebări sau reclamații prin intermediul formularului de contact existent pe website-ul nostru, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal ale acestora în funcție de modalitatea aleasă pentru transmiterea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor (fie că este vorba despre expeditorii sau destinatarii trimiterilor poștale):

 • Nume și prenume

 • Adresa de email

 • Numărul de telefon (în cazul în care în mod voluntar ne furnizați această informație)

 • Orice alte informații pe care ni le furnizați cand ne contactați

Prelucrarea acestor Date e necesară pentru a avea ține o evidentă a acestor cereri, întrebări, reclamații, pentru a face dovada acestora, pentru a vă ține la curent cu stadiul solutionării acestora și pentru a vă transmite răspunsul nostru la acestea.

Interes legitim (în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre, astfel încât sa beneficiați de cele mai bune oferte și pentru a asigura o evidență a corespondenței)

C.

Mentenanța și securizarea Website-ului nostru

Pentru mentenanța și securizarea Website-ului nostru, putem prelucra Date cu caracter personal ale persoanelor fizice vizitatori ai acestui Website constând în următorii identificatori online:

 • Adresa IP;

 • Adresa MAC;

 • Browser-ul de Internet utilizat la vizitarea Website-ului nostru;

 • versiunea sistemului de operare al dispozitivului utilizat de vizitatorul Website-ului nostru pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Website-ului nostru;

 • Date de protocol IT (de ex., HTTP/HTTPS);

 • Localizarea dispozitivului utilizat de vizitatorul Website-ului nostru pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Website-ului nostru (dacă este activată vreo aplicație de geo-localizare).

Mai exact, prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • a asigura buna funcționare a website-ului nostru:

 • afișarea corectă a conținutului Website-ului nostru;

 • îmbunătățirea Website-ului nostru;

 • parametrarea dispozitivului de pe care vă conectați la Website-ul nostru;

 • a asigura securitatea Website-ului nostru și a vă proteja împotriva fraudelor/breșelor de securitate IT în ceea ce privește Website-ul nostru;

 • identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni care împiedică utilizarea Website-ului nostru.

Interes legitim (implementarea și menținerea măsurilor de securitate a Website-ului)

D.

Cookie-uri

Când navigați pe Website-ul nostru putem folosi tehnologii care colectează automat Date cu caracter personal ale dumneavoastră pentru funcționarea optimă a Website-ului.

Pentru mai multe detalii cu privire la colectarea automată de Date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor aferente Website-ului nostru, vă invităm să consultați Politica de utilizare cookie-uri publicată pe Website-ul nostru la următorul link energoserv.ro/v2/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor

Interes legitim (pentru a asigura funcționarea optimă a Website-ului nostru și pentru îmbunătățirea Serviciilor noastre)

E.

Raportări

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru pregătirea și depunerea situațiilor și documentelor financiar-contabile și fiscale prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Îndeplinirea unor obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și financiar-contabilă)

F.

Securitatea bunurilor, valorilor și a persoanelor prin intermediul supravegherii video

Colectăm și prelucrăm Data cu caracter personal constând în imaginea persoanelor fizice (client, colaborator sau vizitator la sediile noastre) în scopul securității bunurilor, valorilor și persoanelor prin intermediul supravegherii video implementată în mod legal și semnalizată prin desene grafice și note de informare.

Îndeplinirea unor obligații legale dar și interesul nostru legitim (pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile în domeniul pazei bunurilor, valorilor și persoanelor pentru a asigura confortul și siguranța vizitatorilor, și a bunurilor și valorilor)

G.

Formularea de acțiuni/apărări juridice

Pentru a ne proteja drepturile legale și interesele legitime, putem prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal necesare formulării/exercitării de acțiuni/apărări juridice, și a documentației și altor demersuri aferente acestora, în raport cu instanțe/autorități/instituții/alți terți, .

Interes legitim (asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale noastre)

H.

Furnizare de informații și documente în proceduri/investigații în raport cu autorități/instituți/alte entități competente legal

În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale; ori (ii) necesității îndeplinirii unor obligații legale de informare/raportare către autorități/instituții/alte entități competente legal ce ne revin - vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv Datele dumneavostră cu caracter personal solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții sau care trebuie să fie furnizate acestor autorități/instituții/entități conform legii și vom documenta aceste demersuri în scop de probă.

Îndeplinirea unei obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile specifice impuse de prevederi legale referitoare la, de ex., nelimitativ, prevenire și protecție împotriva fraudelor, spălării banilor, actelor de terorism, etc.)

În cazul în care vom decide să prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele mai sus-menționate, respectiv în baza Art. 6, alin. (1), litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vă vom transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, liber, specific, și informat în condițiile prevăzute în respectivul regulament.

 • Cât timp reținem Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Stocăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict pentru perioadele necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile pentru care aceste date sunt colectate conform prezentei Politici, conform politicii noastre de retenție a Datelor cu caracter personal și legilor aplicabile (de ex., legislația specială și generală aplicabilă în materie de arhivare.

Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul de risc de vătămare rezultat din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite perioade de timp, și orice practici convenite în domeniu privind durata de păstrare a informațiilor, precum și modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale .

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra aceste date până la realizarea scopurilor menționate sau până la data retragerii consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazului în care avem obligația legală să reținem aceste date pentru o perioadă mai lungă.

La finalul perioadelor de retenție stabilite mai sus, când Societatea nu mai are motive legale, interese legitime, ori consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste date vor fi șterse din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne, care pot implica și arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestor date.

 • Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri.

 • Cine are acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Scopul nostru este acela de a vă oferi cea mai bună experiență când apelați la Serviciile noastre și, pentru a face acest lucru, putem acorda acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal (integral/parțial) unora dintre angajații noștri care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu datele cu caracter personal la care au acces în exercitarea atribuțiilor lor, și partenerilor de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate, strict în măsura necesară pentru ca aceștia să-și poată îndeplini obligațiile contractuale asumate față de noi.

Atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal către partenerii noștri de afaceri depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor dumneavoastră prin măsuri stricte tehnice și de securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a acestor date. Astfel, Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pe care le divulgăm către partenerii noștri de afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru prestarea respectivelor activități/servicii/obligații și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile necesare conform legii.

Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu au rolul de a prelucra date cu caracter personal, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor sau în interacțiunile lor cu noi (de ex., societăți care prestează servicii de întreținere tehnică, auditori financiar-contabii, consultanți juridici, etc.).

Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților desfășurate de Noi cum ar fi:

 • furnizorul care asigură găzduirea Website-ului nostru.

Transmiterea Datelor cu caracter personal către autorități/instituţii publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din Datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități/instituții publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. pentru investigarea fraudelor; prevenirea și combaterea spălării banilor; depunerea declarațiilor/situațiilor financiar-contabile la autoritățile financiar-fiscale,iIndicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței public dacă supectăm că ați fost implicați sau afectați într-un incident care implică un comportament criminal sau potențial criminal, dacă suspectăm că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică, dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți, etc.), sau către instanțe judiciare atunci când ne apărăm în justiție.

Reorganizarea activității noastre

Putem transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal către terți în eventualitatea unei reorganizări, fuziuni, înstrăinarea participațiilor în cadrul societății care operează website-ul energoserv.ro, asocieri sau înstrăinarea unei părți sau a întregii activități de afaceri. Pentru acest scop, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va urmări și va implementa măsurile tehnice și de securitate necesare pentru protecția Datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar părțile vor semna în prealabil un contract de prelucrare a Datelor cu caracter personal pentru scopul tranzacției/lor.

 • Dacă și când transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene sau SEE?

Ca regulă generală, Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi stocate sau transferate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Daca vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal către alți parteneri/ furnizori situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare și posibile în mod rezonabil pentru a ne asigura că respectivii parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile stabilite în această Politică. Astfel, ne vom asigura ca astfel de transferuri respectă prevederile legislației Uniunii Europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal fie prin implementarea unor Clauze Contractuale Standard aprobate de către Comisia Europeană care asigură o protecție adecvată, prin implementarea unui transfer către o entitate care deține certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) în cazul unui transfer realizat către SUA, sau prin alte modalități prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

 • Ce măsuri de securitate asigurăm pentru protecția datelor dumneavoastră?

Măsuri tehnice și organizatorice necesare au fost implementate pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Asemenea măsuri includ fără a se limita la tehnici de criptare, acces restricționat la sistemele fizice și la sistemele IT, obligații de confidențialitate.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Date cu caracter personal ale dumneavoastră în contextul serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare.

De asemenea, în cazul cererilor de ofertă online pe Website-ul nostru folosim tehnologia de criptare SSL pentru protecția datelor. Orice informație furnizată pe această cale de persoane vizate este criptată automat și protejată pe timpul transmiterii ei prin rețea. Odată ce informația ajunge pe serverul nostru, este decriptată folosind o cheie privată unică. SSL permite browserului dumneavoastră să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular în prezent.

În cazul în care va exista o breșă de securitate care implică Datele dumneavoastră, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare prevăzute de prevederile legale în vigoare.

 • Transmiterea de informații către noi

Transmiterea de informații pe Internet nu este în întregime sigură și, când ne trimiteți informații/Date cu caracter personal pe această cale (de ex., prin email, prin intermediul Website-ului nostru, sau prin orice alt mijloc), vă asumați riscuri.

Nu putem fi responsabili pentru niciun tip de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră de a ne transmite informații pe Internet orin orice mijloace, în afară de obligațiile noastre legale imperative (inclusiv în domeniul protecțiai Datelor cu caracter personal) și de cele asumate prin contractele încheiate cu dumneavoastră.

 • Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de Date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către noi ca operator de date;

 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat): aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către noi ca operator de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor și/sau intereselor noastre legitime în justiție;

 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită nouă ca operator să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care noi, ca operator de date nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale noastre ca operator de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat nouă ca operator de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, puteți adresa solicitări în scris, datate și semnate la adresa sediul nostru social din: Constanța, Str. Septimius Severus nr. 16, sau prin email la: protectiadatelor@energoserv.ro

Indiferent de tipul solicitării privind exercitarea unui drept conform celor de mai sus, vă vom răspunde la solicitare în cel mult 1 (o) lună de la solicitare, exceptând situația în care avem nevoie de o durată mai extinsă pentru a vă răspunde (maxim 3 (trei) luni de la primirea solicitării) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării, prezentând și motivele întârzierii.

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor de către persoana vizată este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative.

Dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul nostru, puteți face o plângerecătre ANSPDCP. Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate puteți găsi pe website-ul ANSPDCP accesând următorul link: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor .

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care aveți nevoie cu privire la prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ne puteți contact la adresa de email: protectiadatelor@energoserv.ro sau la nr. de telefon: 0760 511 115

ACTUALIZAREA POLITICII

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor este supusă modificărilor ulterioare (de ex., din cauza modificărilor legislative și de practică în materie, ori a modificărilor în activitățile noastre de afaceri, etc.), ultima versiune a Politicii fiind afișata pe Website-ul nostru. În măsura în care doriți să vi se comunice o versiune anterioară a Politicii noastre, ne puteți transmite o solicitare la urmatoarea adresa de email: protectiadatelor@energoserv.ro

În cazul în care vom efectua modificări minore ale Politicii noastre de Prelucrare a Datelor (ce nu se referă la modificarea de categorii de date prelucrate, tipuri de prelucrări, scopuri și modalități de prelucrare), vom actualiza această Politică cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră va fi guvernată astfel de prevederile noii versiuni a Politicii de prelucrare a Datelor doar de la data efectivă a acesteia.

În cazul în care vom efectua modificări majore ale Politicii noastre de prelucrare a Datelor (ce se referă la modificarea de categorii de date prelucrate, tipuri de prelucrări, scopuri și modalități de prelucrare), vă vom informa în prealabil despre această modificare fie via e-mail (dacă este posibil), fie prin publicarea unui anunț în acest sens pe Website-ul nostru.

Ori de câte ori este necesar conform legii, vom obține consimțământul dumneavoastră expres, specific, informat și în scris anterior prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri și modalități decât cele pentru care am obținut consimțământul dumneavoastră anterior.

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice, respectiv: (a) Politica de prelucrare a datelor prin sisteme CCTV, și Politica de utilizare a cookies, disponibile pe Website.


Energoserv SRL

Gabriel Vintilă

Director General